БЛОГ

Според Законот за возила, Министерството за внатрешни работи донесува одредени правила и прописи за моторните возила. Учесниците во сообраќајот се должни да ги почитуваат тие закони и да се придржуваат......

Сообраќајот постојано расте, а патиштата се градат, и тоа ги прави непредвидливи, дури и ако патувате повеќепати на едно место.  За време на секое патување, луѓето со нетрпение чекаат да......

Голем дел од учесниците во сообраќајот, ја занемаруваат редовната проверка на возило за летен одмор. Автомобилот треба да се одржува според препораките од производителот, а корисниците се должни да ги......

Честопати луѓето тргнуваат на пат без да размислат на последиците од возила без атест. Затоа, Законот за безбедност во сообраќајот воведува нови прегледи секоја година. На оваа тема, следи прашањето:......

Услугата на еден бизнис е огледало на нивниот квалитет. Вака кажано, во нашата држава, често пати се случува да сопствениците на моторните возила си одат незадоволни од посетената станица за......

Како учесници во сообраќајот, граѓаните не секогаш вршат превентивен технички преглед на возилата што е сосема ризично. Иако постојат совесни возачи, автомобилите се сепак машини чија функција на делови може......

Во согласност со прописите, секоj поединец има право да учествува во сообраќајот. Меѓутоа, колку тоа лице се однесува прописно според законите во сообраќајот? Технички неисправните возила, не само што го......