BLOG

Të nderuar klientë, Në bashkëpunim me SH.A “Pollisa Pllus”, vetëm në stacionet tona për kontrollimin...

Со секој извршен технички преглед, купена полиса за осигурување од автородговорност и зелен картон, добивате...

Të nderuar klientë, Me çdo kontrollim teknik të kryer në stacionet tona...