SHËRBIMET

PROMOVIMET

  • Të nderuar klientë, Në bashkëpunim me SH.A “Pollis

  • Të nderuar klientë, Me çdo kontrollim teknik të kr

KONTAKT

SKT RADISHANI

Rr. Radishanska pn
076 316 520; r.referent@szvm.org.mk
E hënë – E premte: 08:00 – 18:00; E shtunë: 08:00 – 14:00

SKT STAKLARA

Bul.Boris Trajkovski nr.180
076 316 521; s.referent@sv.mk
E hënë – E premte: 08:00 – 17:00; E shtunë: 08:00 – 14:00

SKT DRAÇEVO

Rr.Maleshevska 1 nr.2
076 316 522; d.referent@sv.mk
E hënë – E premte: 08:00 – 18:00; E shtunë: 08:00 – 14:00

ZYRA QËNDRORE

Bul.Boris Trajkovski nr.180
076 316 523; info@sv.mk
E hënë – E premte: 08:00 – 16:00