SHËRBIMET

PROMOVIMET

  KONTAKT

  SKT RADISHANI

  Rr. Radishanska pn
  076 316 520; r.referent@szvm.org.mk
  E hënë – E premte: 08:00 – 18:00; E shtunë: 08:00 – 14:00

  SKT STAKLARA

  Bul.Boris Trajkovski nr.180
  076 316 521; s.referent@sv.mk
  E hënë – E premte: 08:00 – 17:00; E shtunë: 08:00 – 14:00

  SKT DRAÇEVO

  Rr.Maleshevska 1 nr.2
  076 316 522; d.referent@sv.mk
  E hënë – E premte: 08:00 – 18:00; E shtunë: 08:00 – 14:00

  ZYRA QËNDRORE

  Bul.Boris Trajkovski nr.180
  076 316 523; info@sv.mk
  E hënë – E premte: 08:00 – 16:00