KARIERA

Nëse dëshironi të bëni pjesë të ekipit të Lidhjes së Vozitësve, në QENDRËN E AUTOMJETEVE në Shkup, dhe në të njëjtën kohë, nëse jeni të përgatitur t’u përgjigjeni sfidave që jua ofrojmë, dërgoni biografinë e shkurtër (CV) në adresën:

 

Lidhja e Shoqatëve të Vozitësve QENDRA E AUTOMJETEVE

Departamenti i Burimeve Njerëzore

Bul. “Boris Trajkovski” Nr. 180, në Shkup

 

ose në adresën elektronike: info@sv.mk