KUPON KARBURANTI

KUPON KARBURANTI

Për kontrollimin teknik, Urdhëroni në stacionet tona ku:

· me çdo kontrollim teknik të kryer dhe me çdo policë të blerë për sigurimin nga  autopërgjegjësi, do të merrni kupon për karburant ne vlerë prej 500 denarësh.

· me çdo kontrollim teknik të kryer dhe me çdo policë të blerë për sigurimin nga autopërgjegjësi dhe me çdo karton jeshil të blerë, do të merrni kupon për karburant ne vlerë prej 1000 denarësh.

Urdhëroni, na vizitoni!