ВАУЧЕР ЗА ГОРИВО

ВАУЧЕР ЗА ГОРИВО

Повелете во нашите станици за технички преглед каде:

· со секој извршен технички преглед и купена полиса за осигурување од автородговорност, добивате ваучер за гориво во вредност од 500 денари

· со секој извршен технички преглед, купена полиса за осигурување од автородговорност и зелен картон, добивате ваучер за гориво во вредност од 1.000 денари

Ве очекуваме!