ПОПУСТИ И ПОДАРОЦИ ПО ВАШ ИЗБОР

ПОПУСТИ И ПОДАРОЦИ ПО ВАШ ИЗБОР

Почитувани клиенти,

Повелете во нашите станици за технички преглед каде со секој извршен технички преглед и купена полиса за осигурување од автоодговорност, добивате попусти или подароци по Ваш избор.

Ве очекуваме!