ПОПУСТ ПРИ ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД

ПОПУСТ ПРИ ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД

Повелете во нашите станици за технички преглед каде:

· со секој извршен технички преглед, купена полиса за осигурување од автоодговорност и зелен картон, добивате БЕСПЛАТНА ставка технички преглед

· со секој извршен технички преглед и купена полиса за осигурување од автоодговорност, добивате попуст во износ од 500 денари при технички преглед

Ве очекуваме!