FUSHATA E DIMRIT

FUSHATA E DIMRIT

Të nderuar klientë,

Në bashkëpunim me SH.A “Pollisa Pllus”, vetëm në stacionet tona për kontrollimin teknik, me blerjen e kartonit jeshil vjetor do të merrni zinxhirët e borës.

Aksioni zgjat nga 01.10.2019 deri 29.02.2020.

Urdhëroni, na vizitoni!