Интервју со Александар Милошоски – Управител на Сојуз на возачи

Интервју со Александар Милошоски – Управител на Сојуз на возачи

Од кога датира Вашата приказна и што е вредно да се спомене до овој момент?

Приказната на Сојузот на возачите започнува во 1956 година, кога во рамките на СФРЈ во Македонија се формира оваа Организација. Интересно да се спомене е називот на Организацијата кој во моментот на основањето бил „Сојуз на возачи и автомеханичари на Македонија“. Основната цел, уште од основањето, била унапредување на безбедноста во сообраќајот и сообраќајната култура преку контрола на техничката исправност на возилата и едукација на учесниците во сообраќајот. Основно мото уште од почетокот на постоењето на Сојузот е Движење… Безбедност… Традиција… и истото јасно ја означува целта на постоењето на Организацијата до денешен ден.

Прочитајте го целото интервју на следниов линк.